Jaaragenda

Jaaragenda

januari 2020
Download iCal Print

 • Zondag
 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • 01
  Kerstvakantie
 • 02
  Kerstvakantie
 • 03
  Kerstvakantie
 • 04
  Kerstvakantie
 • 05
  Kerstvakantie
 • 06
  Studiedag docenten (lln lesvrij)
 • 07
  H4, V4, V5 Herkansingen/inhalen Toetsweek 1
  H5 & V6 SE II
  H4,V4,V5 Ouderspreektijd
 • 08
  H5 & V6 SE II
  19:30 H3 Ouderavond profielkeuze
 • 09
  H5 & V6 SE II
  15:15 Groep 8 Proeflessen (via aanmelding)
  19:30 V3 Ouderavond profielkeuze
 • 10
  H5 & V6 SE II
 • 11
  H5 & V6 SE II
 • 12
  H5 & V6 SE II
 • 13
  H5 & V6 SE II
  H3 en V3 Profielkeuzedagen
 • 14
  H5 & V6 SE II
  H3 en V3 Profielkeuzedagen
 • 15
  H3 en V3 Profielkeuzedagen
 • 16
 • 17
  Verkort lesrooster (7e en 8e uur vervalt)
 • 18
 • 19
 • 20
  H5 & V6 Luistertoetsen 3e en 4e uur/5e en 6e uur
 • 21
  H5 & V6 Luistertoetsen 3e en 4e uur/5e en 6e uur
 • 22
  H5 & V6 Luistertoetsen 3e en 4e uur/5e en 6e uur
 • 23
 • 24
  Verkort lesrooster 8e uur vervalt
  Open dag/avond
 • 25
  Open dag
 • 26
 • 27
  19:30 Informatie-avond ouders groep 8 lln
 • 28
 • 29
 • 30
  V6 definitief PWS inleveren
  19:30 V6 Dramavoorstelling
 • 31
Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020
Pasen 12 april 2020 13 april 2020
Meivakantie 22 april 2020 05 mei 2020
Hemelvaart + vrijdag 21 mei 2020 22 mei 2020
Pinksteren 30 mei 2020 01 juni 2020
Zomervakantie 2020 04 juli 2020 16 augustus 2020