Bètablok

Bètablok

De secties scheikunde en natuurkunde zijn dit jaar in klas 4 vwo begonnen met een andere manier van lesgeven. Twee van de drie uur worden zoals altijd gegeven. Het derde uur wordt parallel geroosterd op de laatste twee uur van de dinsdag en de leerlingen kunnen zelf kiezen hoe ze die uren besteden aan scheikunde en/of natuurkunde. Dit noemen we het Bètablok.

Tijdens het Bètablok zijn er practica die gedaan moeten worden, maar kunnen de leerlingen ook huiswerk maken of extra uitleg aan de docent vragen. Doel van dit alles is het eigenaarschap van het leren bij de leerling te leggen. Dit is natuurlijk een modieuze kreet, maar het voordeel is wel dat leerlingen zelf kunnen kiezen om bijvoorbeeld wat meer aandacht aan dat vak te geven waar ze wat minder voor staan. De practica zijn effectiever, want ieder practicum wordt nabesproken en pas afgetekend nadat de docent gecontroleerd heeft of het doel van het practicum behaald is.

In de tweede helft van het jaar zullen we deze manier van invulling van de lessen evalueren. Het is de bedoeling dat dit op termijn wordt doorgetrokken naar de andere bovenbouwklassen en dat ook biologie mee gaat doen.