Profielwerkstuk Sancta-leerlingen 1e prijs

Profielwerkstuk Sancta-leerlingen 1e prijs

In het Hodshon Huis, aan het Spaarne, vond op 12 april de uitreiking plaats van de jaarlijkse prijsvraag voor het beste profielwerkstuk in de regio Kennemerland. Ieder jaar looft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen prijzen uit voor het beste havo- en vwo profielwerkstuk.

Dit jaar behaalden Nienke Preijde en Sarah van den Berg voor hun profielwerkstuk met de titel: ‘Wat is het verband tussen het chronotype en de concentratie van leerlingen uit verschillende leerjaren? de eerste prijs. Van harte gefeliciteerd!

winnaars PWS 1

PWS 1 1