UNESCO-week 2019

UNESCO-week 2019

Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 september vindt de UNESCO-week plaats op Sancta. In deze week reizen de leerlingen uit vwo 5 af naar onder andere IJsland, Napels en Belfast om te leren over cultuurverschillen met buitenlandse leeftijdsgenoten en werken leerlingen uit andere leerjaren aan projecten met UNESCO-hoofdthema’s zoals vrede en mensenrechten, duurzaamheid, intercultureel leren en wereldburgerschap.

Deze thema’s zijn geïntegreerd in het onderwijs van Sancta, zowel in de reguliere lessen als in projecten en activiteiten. Tijdens de UNESCO-week is er een breed aanbod aan (gast)lessen, lezingen, trainingen, studiereizen en excursies. Zo wordt de week afgetrapt met een workshop internationale dans: van de Congolese Soukous tot een afro dancemix van moderne stijlen. Daarna volgen talloze activiteiten die aansluiten bij UNESCO-thema’s. De tweedeklassers volgen bijvoorbeeld een workshop van Bureau Discriminatiezaken over vooroordelen en acceptatie, en in het kader van duurzaamheid gaan zij aan de slag met circulaire economie. In de derde klas werken de leerlingen aan een driedaags project waarbij zij in groepen ontwikkelingslanden onderzoeken, klassikale discussies houden en creatieve presentaties maken.

Studiereizen
De leerlingen uit de vijfde klas vertrekken naar verschillende buitenlandse bestemmingen, afhankelijk van het gekozen examenpakket. Met natuurkunde of geschiedenis als keuzevak is dat bijvoorbeeld Belfast, waar de leerlingen zich verdiepen in de Noord-Ierse cultuur en de huidige maatschappij. In IJsland wordt aardrijkskundig en biologisch veldwerk gedaan en onderzoeken de leerlingen het bijzondere landschap vol met gletsjers, geisers, breukgebergtes en warmwaterbronnen. Maar als UNESCO-school denken we natuurlijk ook na over de gevolgen van deze vliegreizen. Daarom nemen we deel aan het C02-compensatieproject van duurzaamheidsorganisatie South Pole Group, waarmee we de actie steunen om C02-uitstoot tegen te gaan.

Bekijk via Mijn Sancta de informatie per leerjaar voor die week!