Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer, Cookies & Privacy

Een belangrijke reden voor het opnemen van een disclaimer is aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat wij geen schade accepteren als gevolg van het gebruik van onze website of de informatie hierop. Maar omdat wij meer hechten aan goede afspraken dan aan juridische teksten, vragen wij u vriendelijk om met ons in gesprek te gaan mocht onze site of de hierop vermelde informatie hiertoe aanleiding geven.
Uitgangspunt van onze website is namelijk dat wij u graag informatie bieden over onze school en hopen dat u heeft gevonden wat u zocht. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan. Toch kan het zijn dat de realiteit de inhoud van deze website heeft ingehaald.
Mocht u onjuistheden op onze site aantreffen, dan kunt u deze doorgeven aan webmaster@sancamaria.nl. Dit geldt natuurlijk ook voor suggesties, verbeteringen en vragen over deze website en de informatie die wij hierop aanbieden.
De teksten op onze site zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze natuurlijk gebruiken als u hiertoe vooraf toestemming vraagt. Ook dat kan bij webmaster@sanctamaria.nl

Lyceum Sancta Maria Lyceum Sancta Maria, gevestigd aan van Limburg Stirumstraat 4 2012 MN Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.sanctamaria.nl van Limburg Stirumstraat 4 2012 MN Haarlem +31235316040

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lyceum Sancta Maria verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht te versturen via deze website, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@sanctamaria.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lyceum Sancta Maria verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Lyceum Sancta Maria neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lyceum Sancta Maria bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lyceum Sancta Maria verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lyceum Sancta Maria gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lyceum Sancta Maria gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lyceum Sancta Maria neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met webmaster@sanctamaria.nl