ROSA Opleidingsschool

ROSA Opleidingsschool

De Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA) is een samenwerkingsverband van 15 VO-scholen en 6 Amsterdamse opleidingsinstituten. Sancta draait volgend schooljaar als aspirant-opleidingsschool meteen als volwaardig lid mee en is de 16e school die tot dit netwerk wordt toegelaten. 

Vanuit het schoolplan is de eerste stap van de ambitie om volwaardig opleidingsschool te worden gerealiseerd, maar nu komt het echte werk. De samenwerking tussen de scholen en opleidingsinstituten is gericht op:

  • De gezamenlijke vorming en instandhouding van een opleidingsschool voor onderwijsgevenden die voldoet aan de door de overheid en de NVAO vastgestelde criteria;
  • Het in gezamenlijke verantwoordelijkheid realiseren van opleidings- en begeleidingstrajecten gekoppeld aan een optimale leerwerkomgeving, voor studenten van de lerarenopleiding, medewerkers van de school, zij-instromers en nog niet bevoegde docenten.

Inmiddels staan we ook op de website van ROSA. Leuk om eens een kijkje te nemen: www.opleidingsschoolrosa.nl.